Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αποκορώνου για 60 ημέρες από Δευτέρα έως Σάββατο