ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ