ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ"

Με τον υπ’αριθμόν  0011462859 κωδικό ΟΠΣΑΑ και με ημερομηνία 03/07/2019, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 το έργο «Δίκτυα Άρδευσης Κεντρικού Αποκόρωνα» που αποτελεί επέκταση του μεγάλου  «Έργου Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης» προϋπολογισμού 2.752.800 ευρώ με Φ.Π.Α.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης το συγκεκριμένο έργο αποτελεί προ πολλού, πάγιο αίτημα του Δήμου και η παρούσα Δημοτική Αρχή μερίμνησε να το ωριμάσει πλήρως, τόσο από πλευράς τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών όσο και α[αιτούμενων αδειοδοτήσεων.
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης ανέφερε ότι το έργο αποτελεί επέκταση του μεγάλου «Έργου Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης» (έργο ΟΑΔΥΚ), σε εκτάσεις του Δήμου Αποκορώνου και συγκεκριμένα στις Τ.Κ. Κεφαλά, Ξηροστερνίου και Σελλιών οι οποίες σήμερα είτε δεν αρδεύονται καθόλου, είτε αρδεύονται πλημμελώς μέσω τοπικών , ιδιωτικών συστημάτων, γεγονός που αναδεικνύει και την τεράστια σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία και οικονομία, αφού έρχεται να αρδεύσει συνολική καθαρή έκταση 3.500 στρεμμάτων.
Τέλος ευχαρίστησε ΟΛΟΥΣ που με την συμβολή τους βοήθησαν στην ένταξη του μεγάλου αναπτυξιακού έργου (Υ.Α.Α, ΟΑΚ, βουλευτές Ν.Χανίων, μελετητές, υπηρεσιακούς κ.λ.π. παράγοντες).