ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Απάντηση στο Σύλλογο προστασίας Περιβάλλοντος Αρμένων, έδωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου κος. Χαράλαμπος Κουκιανάκης , κάνοντας λόγο για προεκλογικές σκοπιμότητες που προφανώς εξυπηρετούσαν μικροπολιτικά συμφέροντα, καλώντας τους ταυτόχρονα με σοβαρότητα και μέσα από εποικοδομητικές προτάσεις, να προστατεύσουν το συμφέρον των πολιτών και το περιβάλλον.
Πάγια πολιτική της παρούσας Δημοτικής Αρχής, σε ολόκληρη τη θητεία της, ήταν η επαρκής, για κάλυψη των αναγκών, αλλά παράλληλα ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των υδατικών πόρων του Δήμου, περιλαμβανομένων αυτών των πηγών Αρμένων. Η πολιτική αυτή κρίθηκε από τους πολίτες του Δήμου επιτυχής, αφού με τη ψήφο τους στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, έδωσαν ρητή εντολή συνέχισής της και για την επόμενη τετραετία.
Στα πλαίσια της παραπάνω πολιτικής η Δημοτική Αρχή αφού εκπόνησε, σε αγαστή συνεργασία με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε., όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες (υδρολογικές, γεοργοτεχνικές, περιβαλλοντικές) κατάρτισε σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων των πηγών Αρμένων, το οποίο και αδειοδότησε, σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και υπό την αυστηρή εποπτεία της Δ/νσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την εφαρμογή του.
Το σχέδιο αυτό προβλέπει ότι ο όγκος νερού που θα αντλείται ετησίως από τις πηγές, κατά προτεραιότητα, για ύδρευση των Δ.Ε. Αρμένων και Βάμου (αντλιοστάσια Δήμου και ενίσχυση από Ο.Α.Κ.) ανέρχεται σε 1,3 εκατομ. κυβικά, εκ των οποίων 1,0 εκατομ. περίπου κατά τους εαρινούς – θερινούς μήνες (από Απρίλιο, έως και Οκτώβριο) των υψηλών αναγκών. Επίσης, ο όγκος νερού που θα αντλείται από τον Ο.Α.Κ. για άρδευση,  κατά τους εαρινούς – θερινούς μήνες, ανέρχεται σε 3,0 εκατομ. κυβικά. Από αυτά το 1,0 εκατομ. προορίζεται για κάλυψη των, αυξημένων σε ποσότητα και καλής ποιότητας νερό λόγω των καλλιεργειών αβοκάντο, αναγκών του Τ.Ο.Ε.Β. Αρμένων, ενώ 2,0 εκατομ. προορίζονται  για κάλυψη των αναγκών άλλων περιοχών του Δήμου Αποκορώνου, περιλαμβανομένης της περιοχής Κεντρικού Αποκόρωνα, για την οποία ο Δήμος έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση νέου αρδευτικού έργου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του ΥΠ.Α.Α.&Τ.
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω αντλούμενοι όγκοι νερού ανέρχονται στο 17% της ετήσιας απορροής των πηγών και στο 33% της εαρινής – θερινής ενώ ποσοστά αντίστοιχα 83% και 67% θα ρέουν ελεύθερα προς τη θάλασσα, αφού η κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιβάλει αποδέσμευση Περιβαλλοντικής Παροχής ίσης τουλάχιστον προς το 30% της απορροής, η οποία, όπως φαίνεται από τα παραπάνω δεδομένα, υπερκαλύπτεται. Επισημαίνεται επίσης ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή, τηρώντας τις δεσμεύσεις της, έχει ήδη εντάξει στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Έργο : «Ύδρευση Ανατολικού Τμήματος Δ.Ε. Βάμου, Δήμου Αποκορώνου, με νερά γεωτρήσεων στην περιοχή Βρυσών», του οποίου η έναρξη υλοποίησης αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου, με επίσημο και δεσμευτικό, βάσει χρηματοδοτικού του σχήματος, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, διάρκειας 12 μηνών. Το έργο αυτό προβλέπει τη μεταφορά, για υδρεύσεις στη Δ.Ε. Βάμου, πλεονάζοντος όγκου νερού, ο οποίος υπερβαίνει το 1,0 εκατομ. κυβικά ετησίως. Κατόπιν τούτου, ο συνολικός αντλούμενος όγκος νερού από τις πηγές Αρμένων, θα μειωθεί σύντομα κατά τον παραπάνω όγκο.
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, κος. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέφερε κατόπιν των παραπάνω και ενώ η Δημοτική Αρχή ήλθε, μετά από πολλά χρόνια, να αδειοδοτήσει τη χρήση των νερών των πηγών Αρμένων, με εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας, με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και πλήρη κάλυψη των αναγκών στην περιοχή, προστατεύοντας παράλληλα το υδατικό δυναμικό των πηγών από αυθαιρεσίες, οι οποίες, ενδεχομένως συνέβαιναν κατά το παρελθόν, εσείς καταγγείλατε, κατά την προεκλογική περίοδο, το παραπάνω σχέδιο αξιοποίησης, με σκοπό να ανακόψετε την εφαρμογή του, εξυπηρετώντας προφανώς μικροπολιτικά συμφέροντα, αγνοώντας σκοπίμως τις σοβαρές επιπτώσεις που θα είχε αυτό για την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων, που τόσο έχει ανάγκη η τοπική αλλά και κατ’ επέκταση η Εθνική οικονομία.
Και δεν φτάνει αυτό αλλά έρχεστε, άκουσον – άκουσον, όψιμα και μετά τις εκλογές να υιοθετήσετε το σχέδιο διαχείρισης που εσείς καταγγείλατε, ζητώντας μας μάλιστα να σεβαστούμε τους κανόνες που εμείς οι ίδιοι θέσαμε, δια της κείμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και με την αυστηρή εποπτεία των αρμόδιων θεσμοθετημένων οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας. Έρχεστε τέλος, εκπροσωπώντας δήθεν τους αγρότες της περιοχής Αρμένων, να μας κάνετε, για λογαριασμό τους και δικές σας αυθαίρετες προτάσεις για αύξηση των απολήψιμων όγκων νερού, εν τω μέσω του καλοκαιριού και της αιχμής της αρδευτικής περιόδου, ξεχνώντας τις δήθεν περιβαλλοντικές ανησυχίες σας για οικολογική παροχή στον ποταμό.
Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χανίων, ανέφερε ότι κατόπιν των παραπάνω, σας καλούμε με σοβαρότητα, επιθυμώντας πραγματικά εποικοδομητικές προτάσεις από εσάς, προς όφελος των πολιτών, των συμφερόντων των οποίων πραγματικός και νόμιμος εκπρόσωπος είναι η δημοκρατικά εκλεγμένη από αυτούς Δημοτική Αρχή, η οποία κατ’ εντολή τους, συνεχίζει το αναπτυξιακό της έργο, προς όφελος τόσο της τοπικής όσο και της Εθνικής Οικονομίας και ευημερίας, πάντα με όρους εναρμόνισης και σεβασμού προς το Περιβάλλον.