ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δυο Απορριμματοφόρων και Δυο Μεταχειρισμένων Ανατρεπόμενων Φορτηγών

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους ΕΔΩ.