Άρθρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΒΑΜΟ)

      Την ίδρυση και λειτουργία δημοτικής επιχείρησης  Ύδρευσης-Άρδευσης και  Αποχέτευσης εισηγείται ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αναφέροντας ότι:
          Μετά  από την  ίδρυση  του  Καλλικρατικού  Δήμου Αποκορώνου με  περιφέρεια  όλους  τους  τότε καποδιστριακούς  Δήμους του Αποκορώνου  και  την λειτουργία  του  από το έτος 2010 μέχρι  σήμερα, έχει καταστεί πλέον επιτακτική η ανάγκη  να  ιδρύσουμε  και να   λειτουργήσει μια  επιχείρηση ύδρευσης-άρδευσης και  αποχέτευσης  σε όλο  τον  Δήμο μας.

          Ο Δήμος  μας   υποφέρει λόγω  και της μεγάλης  έκτασής του  και  των πολλών  κωμοπόλεων και οικισμών του, τόσο  ως προς  την ύδρευση-άρδευση , όσο και ως  προς την αποχέτευση του. Τα  δίκτυα είναι  πεπαλαιωμένα και ακατάλληλα  πλέον  να  σηκώσουν τις  σύγχρονες  ανάγκες  του  Δήμου  σε  ύδρευση-άδρευση και αποχέτευση από  ειδικά  εκπαιδευμένο προσωπικό και  σύγχρονα  μέσα και δίκτυα.

          Ο πληθυσμός  του  Δήμου Αποκορώνου  ανέρχεται  σε μονίμους κατοίκους  στον αριθμό  των 16.000 περίπου μονίμων  δημοτών , ενώ  λόγω  του  μεγάλου  τουριστικού  προϊόντος  μας αυτός ο πληθυσμός  τους  θερινούς κυρίους  μήνες πολλαπλασιάζεται . Οι ανάγκες  σε παροχή  πόσιμου  οικιακού νερού   είναι τεράστιες, τόσο για  τις  κατοικίες , όσο  και  για  τις επαγγελματικές  χρήσεις, (ξενοδοχιακές μονάδες, μικρά  καταλύμματα, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις εστίασης κλπ). Όμοια  είναι  και η ανάγκη  για  την λειτουργία των  δικτύων  αποχέτευσης  στο  Δήμο  μας από  τους ίδιους  καταναλωτές. Υπόψη  ότι  ήδη  λειτουργεί ο  βιολογικός  καθαρισμός  Καλυβών, ενώ  άμεσα  θα  τεθούν σε λειτουργία  και οι  βιολογικοί καθαρισμοί  Γεωργιουπόλεως  και  Αλμυρίδας.

           Όπου  δεν λειτουργούν  ΔΕΥΑΑ η υπηρεσία  ύδρευσης, παρά τις  φιλότιμες  προσπάθειες  του τεχνικού  προσωπικού τους, δεν μπορεί να ανταποκριθεί  στις αυξημένες  ανάγκες  των  καταναλωτών -  χρηστών τέτοιων  υπηρεσιών. Η ύδρευση-άρδευση  και η αποχέτευση από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  δεν αποτελούν   υπηρεσίες  σύγχρονής  και αναβαθμισμένης παροχής  υπηρεσιών. Δημιουργούνται  μεγάλα  προβλήματα  στους  οικισμούς  από την έλλειψη  επαρκούς  υδροδότησης στους καταναλωτές, αλλά  και  υπηρεσιών  αποχέτευσης.

          Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, είπε οτι μετά  από  σώφρονα  σκέψη και λήψη γνώμης  από πολλούς  δημότες εντός και εκτός  ορίων  του  Δήμου και  συζητήσεις  με  Δημάρχους  άλλων περιοχών που έχουν και  λειτουργούν  όμοιες  δραστηριότητες  έχω  την  τιμή να  ΕΙΣΗΓΗΘΩ  στο  παρόν Δημοτικό Συμβούλιο  του  Δήμου  Αποκορώνου, που απέρχεται την 31η Αυγούστου, να λάβει  κατά αρχήν απόφαση για  την ίδρυση  και την λειτουργία  εντός  των ορίων  του  Δήμου  Αποκορώνου  Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης-Άρδευσης και Αποχέτευσης  με έδρα  την ιστορική πρωτεύουσα  του  Αποκόρωνα  τον ΒΑΜΟ  και τη λειτουργία  των υπηρεσιών  της στο  εκεί κατάστημα  Βάμου, όπου εξ άλλου  στεγάζεται  και η υπηρεσία  ύδρευσης  του  Δήμου μας.

           Η ίδρυση και η λειτουργία ΔΕΥΑΑ  προβλέπεται από  τον  Ν. 1069/1980, όπως  έχει τροποποιηθεί  και ισχύει σήμερα. Οι ΔΕΥΑΑ  είναι Νομικά  Πρόσωπα  Ιδιωτικού  Δικαίου (ΝΠΙΔ), με κοινωφελή- μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που σκοπό έχει  την μελέτη ,κατασκευή συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και  λειτουργία  δικτύων  ύδρευσης-άρδευσης  και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων . Επίσης  οι  ΔΕΥΑΑ βάσει  του ιδρυτικού νόμου  μπορούν  να  επεκταθούν και σε άλλους  τομείς , όπως    την συγκέντρωση μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων , όπως  ορίζει ο ιδρυτικός νόμος.

          Η ύπαρξη και η λειτουργία ΔΕΥΑΑ είναι μονόδρομος για  δήμους με πληθυσμό άνω  των  10.000  κατοίκων, αφού οι ΔΕΥΑΑ  αποκλειστικά και μόνο μπορούν να  χρηματοδοτηθούν για έργα  ύδρευσης και αποχέτευσης  από το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων. Επίσης οι ΔΕΥΑΑ έχουν προτεραιότητα  στις  εντάξεις και χρηματοδοτήσεις έργων από ευρωπαϊκά  προγράμματα.


          Κατόπιν των παραπάνω  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ να  λάβουμε απόφαση στην οποία    πρέπει να περιλαμβάνεται

1)  η ανάγκη  για την ίδρυση  και τη λειτουργία  επιχείρησης  ΔΕΥΑΑ στον  Δήμο Αποκορώνου  με την επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ( ΔΕΥΑΑΔΑ), με  έδρα  τον  Βάμο.  

2) Η ανάθεση σε  ειδικό  γραφείο για τη σύνταξη  οικονομοτεχνικής  μελέτης, απαραίτητης  για την παραπέρα  υλοποίηση  της ίδρυσης  της ΔΕΥΑΑΔΑ.

3) Η σύνταξη  καταστατικού  της  ΔΕΥΑΑΔΑ, η έγκριση και  επικύρωση  της απόφασης  μετά  την  σύνταξη της οικονομοτεχνικής  μελέτης   από  την Περιφέρεια  Κρήτης  και η  δημοσίευσης της απόφασης  στο  ΦΕΚ.