Πρόσκληση περί σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου για εκλογή μελών του Προεδρείου του Δ.Σ. και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής