Άρθρα

Συμπληρωματικό δελτιο τύπου για βιολογικό Καλυβών

Σας αποστέλλουμε συμπληρωματικά το αίτημα μας προς την δ/νση υγειονομικού για παροχή αποτελεσμάτων δειγματοληψιών τους που πραγματοποίησαν αλλά και το απαντητικό έγγραφο τους όπου αποδεικνυεται ότι

*όλα τα δείγματα βρέθηκαν να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας*