Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης