ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ου ΔΣ 2019

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/9/19 ΚΑΙ ΩΡΑ _*17:00 *