ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ου ΔΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Βρύσσες Αποκορώνου

Τηλέφωνο:2825 3 40335

FAX:2825051261

Βρύσες, 07/11/2019

Αριθ. Πρωτ. 11043

 

 

Γραμματεία Δ.Σ.

Προς:

  • Τον κ. Δήμαρχο Αποκορώνου

  • Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

  • Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Πληροφορίες: Κοτσιφάκης Αντώνιος

Μαραγκουδάκη Άννα

 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σε τακτική συνεδρίαση στις, 11/11/2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

1ο Θέμα:

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα:

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα:

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Ασή Γωνιά

(εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα:

Εξεύρεση έκτασης χωροθέτησης κλειστού γυμναστηρίου στίβου στα πλαίσια της ένταξης στο πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”

(εισηγητής: Αποστολάκης Ιωάννης)

5ο Θέμα:

Ίδρυση Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) του Δήμου Αποκορώνου και επιλογή θέσεως εγκαταστάσεως της Μονάδας

(εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου “Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου, Δήμου Αποκορώνου”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

7ο Θέμα:

Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης αναφορικά με το πρόγραμμα “ΚΡΗΤΗ – ΕΥΡΩΠΗ 2019-2023: Το Δημιουργικό Νησί που Μαθαίνει Συμμετοχίκα, Βιώσιμα και Διά Βίου”

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

8ο Θέμα:

Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας (Άρθρο 222 ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 ν. 3852/2010) μεταξύ του “Δήμου Αποκορώνου” και του “Δήμου Χανίων” για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του οικισμού Καλυβών από τον ποταμό Ξυδά έως το τέλος του σχεδίου πόλεως»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

Mε εκτίμησηΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κοτσιφάκης Αντώνιος