ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ο Δήμος Αποκορώνου προτίθεται να προβεί σε αγορά γεωτεμαχίου άνω των 3 στρεμμάτων με σκοπό την δημιουργία Σ.Μ.Α. Οι υποψήφιες περιοχές στις οποίες προτίθεται ο Δήμος να δημιουργήσει την εν λόγω υποδομή είναι οι κάτωθι: ευρύτερη περιοχή τ.κ Μάζας – Βρυσών – Κάινας - Παϊδοχωρίου – Καλυβών – Αρμένων και Νέου Χωριού. Το υποψήφιο γεωτεμάχιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 μέτρα απόσταση από τα όρια του οικισμού, θα πρέπει να συνδέεται με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και να υπάρχει σε σχετικά κοντινή απόσταση δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Προτιμητέα θα είναι αυτά που έχουν χαρακτηριστεί από την διεύθυνση Δασών Χανίων ή τμήμα αυτών χωρίς να αποκλείονται και γεωτεμάχια που δεν είναι χαρακτηρισμένα.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 20/12/2019 στο πρωτόκολλο του Δήμου.