Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. για την Παρασκευή 29/11/2019