Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Αποκορώνου έτους 2019»