ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Υπευθυνότητα Περιφερειακού Συμβουλίου για τα νερά του Αποκόρωνα»

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, παρευρέθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης  όπου ΟΜΟΦΩΝΑ γνωμοδότησε θετικά υπέρ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Έργου - Δραστηριότητας : ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» ΑΡΜΕΝΩΝ.
Κατόπιν τούτου ο Δήμος θα συνεχίσει να παρέχει στους Δημότες του νερό, για τις ανάγκες ύδρευσής τους, με νόμιμες και  περιβαλλοντικά θεσμοθετημένες άδειες χρήσης.
Επίσης παύει πλέον να τίθεται σε κίνδυνο το μεγάλο αναπτυξιακό  Έργο : «Άρδευσης Κεντρικού Αποκόρωνα», ευρύτερης περιοχής Δ.Ε. Βάμου, που είχε θέσει σε κίνδυνο η πρόσφατη απόφαση Δ.Σ.,  το οποίο έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με Κύριο και αποκλειστικό Διαχειριστή το Δήμο Αποκορώνου.
Συνεχίζοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέφερε ότι: « Για μία ακόμη φορά, να βεβαιώσουμε του Δημότες μας, ότι, ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, ώστε ο Δήμος να είναι κύριος των νερών του, με πνεύμα συναίνεσης, με ενέργειες σύμφωνες με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, όπως άλλωστε επιβάλλεται από την κείμενη Νομοθεσία.»