Δελτίο Τύπου - Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας