ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΚΟΥΡΝΑ

Τα έγγραφα που συνοδεύουν την ανακοίνωση είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.