ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Τα έγγραφα και σχέδια που συνοδεύουν την ανακοίνωση είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.