ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”

    Υπεγράφη σήμερα (10-04-2020) σύμβαση έργου για αποκατάσταση φθορών δημοτικής οδοποιιας, που προέκυψαν από εργασίες ζημιών της υδροάρδευσης, μεταξύ του δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη, και του αναδόχου εργολάβου, Παύλο Παλιουδάκη του Ιωάννη, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
    Όπως ανάφερε ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, το παρόν έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης λάκκων και γενικότερα φθορών των οδοστρωμάτων της Δημοτικής Οδοποιίας του Δήμου Αποκορώνου, όπου αυτές απαιτηθούν, οι οποίες προέκυψαν από εργασίες αποκατάστασης ζημιών της υδροάρδευσης και προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η οδική ασφάλεια.
    Καλείται, δηλαδή, να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση αποκατάστασης λάκκων και φθορών των οδοστρωμάτων της Δημοτικής Οδοποιίας του Δήμου Αποκορώνου οι οποίες προέκυψαν από εργασίες αποκατάστασης ζημιών της υδροάρδευσης και των οποίων δεν είναι γνωστός ο αριθμός, η ακριβής θέση, το είδος και η ποσότητα των εργασιών.
      Γι' αυτό το λόγο τα σημεία των οδών στα οποία θα γίνονται παρεμβάσεις στα πλαίσια αυτή της μελέτης θα πρέπει να φωτογραφίζονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά την αποκατάστασή τους.
    
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη οι οποίες είναι και άμεσα εκτελεστές είναι:
1. Εργασίες προετοιμασίας των λάκκων και του φθαρμένου οδοστρώματος, καθαρισμός, εκσκαφή, εκβάθυνση αν απαιτείται, απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, συμπλήρωση, διάστρωση και συμπλήρωση του υλικού οδοστρωσίας με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και σήμανση μέχρι την διάστρωση.
2. Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλα υλικά όπως ασφαλτική προεπάλειψη ή ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και διάστρωση ασφαλτομίγματος είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα.