ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΖΗΤΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ”

    Με έγγραφό του προς το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου ο δήμαρχος, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ζητεί την αστυνόμευση των χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων (ογκωδών αντικειμένων), τονίζοντας ότι ο στόχος για ένα από περιβαλλοντικής και υγειονομικής άποψης καθαρό Αποκόρωνα θα επιτευχθεί, απαιτείται κατανόηση, συνεργασία και είναι ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ μας.
Το έγγραφο έχει ως κάτωθι:

Βρύσες, 29/4/2020
Αρ. Πρωτ.: 2818

Προς:
Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου
Ενταύθα

Θέμα:  «Αστυνόμευση  χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων»
    Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αποκορώνου προβαίνει στον καθαρισμό χώρων από ογκώδη απορρίμματα, προσωρινά οι χώροι αυτοί διατηρούνται καθαροί, μιας και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα γεμίζουν πάλι με απορρίμματα από συμπολίτες μας, που αρνούνται να συμμορφωθούν παρά τις συνεχείς δημόσιες εκκλήσεις μας.
Αιτία της όλης κατάστασης αυτής είναι το γεγονός ότι δεν αστυνομεύονται οι χώροι, με αποτέλεσμα η εικόνα που παρουσιάζεται να είναι απαράδεκτη, να υφίσταται ρύπανση και περιβαλλοντική υποβάθμιση ο τόπος μας και ο Δήμος μας να δέχεται σωρεία μηνύσεων και καταγγελιών.
Με δεδομένο ότι ο Δήμος Αποκορώνου στερείται Δημοτικής Αστυνομίας κατανοούντες ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, ο φόρτος εργασίας σας αυξημένος και το προσωπικό της Αστυνομίας δεν περισσεύει,σάς ζητούμε έχοντας την ευθύνη να αστυνομεύετε τις περιοχές στις οποίες παρατηρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων.
Στην περίπτωση αυτή,δηλαδή της δέουσας αστυνόμευσης των χώρων αυτών, θα αποτραπεί  στο μέλλον η περιβαλλοντική υποβάθμιση των περιοχών αυτών. Είναι η μοναδική λύση έναντι των ασυνείδητων συμπολιτών μας.
    Αναμένοντες την επ' αυτού συνδρομή σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την εφαρμογή σε συνεργασία με τον Δήμο των νομίμων.

              
Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Κουκιανάκης