ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.