Διοίκηση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

- Δήμαρχος

- Αντιδήμαρχοι

- Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

- Οικονομική Επιτροπή

- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

- Εκτελεστική Επιτροπή