ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ Δ.ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 2020

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.