Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2020

Την αναλυτική διακήρυξη και το Παράρτημα Ι με τους χάρτες των χώρων προς παραχώρηση μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ.