Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σε τακτικήσυνεδρίαση στις, 29/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου Κεκλεισμένων των θυρών λόγω των μέτρων προφύλαξης απο την πανδημία του COVID 19.με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Θέμα 1ο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019, ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι, ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

Θέμα 2ο:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του 2020 για την ένταξη του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΩΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΙΚΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ”

(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

Θέμα 3ο:

Τροποποίηση προϋπολογισμού του 2020 προκειμένου να ενταχθεί η προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση Συμπληρωματικών Μονάδων Επεξεργασίας και Δοκιμαστική Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Καλυβών” και η υπηρεσία με τίτλο: “Τεχνικός Σύμβουλος για την εγκατάσταση των συμπληρωματικών μονάδων επεξεργασίας και για την δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Καλυβών”

(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

Θέμα 4ο:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του 2020 λόγω τροποποίησης του έργου από :”Κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία έργων Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Καλυβών”, προϋπολογισμού 322.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) σε Προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης αφυδάτωσης ιλύος ΕΕΛ Καλυβών”, με τον ίδιο προϋπολογισμό.

(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

Θέμα 5ο:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του 2020 για την ένταξη του έργου “ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΒΡΥΣΣΩΝ-ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ

(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

Θέμα 6ο:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του 2020 για την ένταξη του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΟΥΣ

(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

Θέμα 7ο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

 

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

 

Θέμα 8ο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

Θέμα 9ο:

Αποδοχή χρηματοδότησης και Τροποποίηση προϋπολογισμού του έτους 2020 για την ένταξη της προμήθειας με τίτλο “ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”

(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

Θέμα 10ο:

Αποδοχή χρηματοδότησης και Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2020 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Δημιουργία κλειστού Αθλητικού κέντρου Δήμου Αποκορώνου» του Δήμου Αποκορώνου (Ν. Χανίων)
(εισηγητής¨πρότασης : Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Πολυχρονάκης Αντώνης)

Θέμα 11ο:

Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας (Άρθρο 222 ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 ν. 3852/2010) μεταξύ του “Δήμου Αποκορώνου” και της “Περιφέρειας Κρήτης
 
(εισηγητής: Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Βάνα Καστρινάκη)

Θέμα 12ο:

Μεταφορά έργου με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
(εισηγητής: Δήμαρχος )
(εισηγητής υπηρεσίας :Βάνα Καστρινάκη)

Θέμα 13ο:

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε ρυμοτομούμενο κτίσμα στο ΟΤ 64 εντός Σχεδίου Πόλης Καλυβών

(εισηγητής: Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Βάνα Καστρινάκη)

Θέμα 14ο:

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ
(εισηγητής: Δήμαρχος )

(εισηγητής υπηρεσίας :Βάνα Καστρινάκη)

Θέμα 15ο:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
(εισηγητής : Αποστολάκης Ιωάννης)

Θέμα 16ο:

Έγκριση 6ου τροποποιημένου σχεδίου απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα της ενταγμένης στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 πράξης ΄΄Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου΄΄

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

Θέμα 17ο:

Έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασή Γωνιάς για υλοποίηση προγράμματος ΚΔΒΜ Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Κουκουράκης Ιωάννης)

Θέμα 18ο:

Παράταση της παραχώρησης χρήσης για τα έτη 2020-2021 προς τον Δήμο Αποκορώνου, του κτηρίου που βρίσκεται στο Τσιβαρά Αποκορώνου στο οποίο διενεργούνται στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

(εισηγητής: Σταυρουλάκης Σταύρος)

Θέμα 19ο:

Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον .Καραγιαννάκη Αντώνιο του Παύλο κάτοικο Ν. Χωριό Τ.Κ. .730007 της Δ.Ε. Αρμένων Δήμου Αποκορώνου»

(εισηγητής :Σταυρουλάκης Στάυρος)

Θέμα 20ο:

«Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Μαυρομουστακάκη Νίκη του Σταύρο κάτοικο Ραμνής Τ.Κ. .730007 της Δ.Ε. Κρυονερίδας Δήμου Αποκορώνου»

(εισηγητής :Σταυρουλάκης Στάυρος)

Θέμα 21ο:

«Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Πισσαδάκη Εμμανουήλ κάτοικο Στύλου Τ.Κ. 730007 της Δ.Ε. Αρμένων Δήμου Αποκορώνου»

 

(εισηγητής :Σταυρουλάκης Στάυρος)

Θέμα 22ο:

«Λήψη απόφασης για την ανανέωση/έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Κλαδούχο Νικόλαο του Δημητρίου κάτοικο Φρέ Τ.Κ. 730007 της Δ.Ε. Φρε Δήμου Αποκορώνου»

 

(εισηγητής :Σταυρουλάκης Στάυρος)

Θέμα 23ο:

Έγκριση του απολογισμού έτους 2019 για το κληροδότημα ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ή ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ

(εισηγητής :Μπενάκη Αργυρώ)

Θέμα 24ο:

Έγκριση του προϋπολογισμού κληροδοτήματος ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ή ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ έτους 2020

(εισηγητής :Μπενάκη Αργυρώ)

Θέμα 25ο:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΖΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

(εισηγητής :Μπενάκη Αργυρώ)

Θέμα 26ο:

Έγκριση του προϋπολογισμού κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΖΗ έτους 2020

(εισηγητής :Μπενάκη Αργυρώ)

Θέμα 27ο:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ X. ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

(εισηγητής :Μπενάκη Αργυρώ)

Θέμα 28ο:

Έγκριση του προϋπολογισμού κληροδοτήματος Χ.Αννιτσάκη έτους 2020

(εισηγητής :Μπενάκη Αργυρώ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτσιφάκης Αντώνιος