ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Τα έγγραφα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.