Οριστικοί Πίνακες Επιλογής Κατάταξης Προσωπικού ΙΔΟΧ Για Την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων Του Δήμου Αποκορώνου

Αναρτήθηκαν σήμερα 08/09/2020 οι οριστικοί  πίνακες επιλογής κατάταξης, πουν αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Αποκορώνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (ΜΕΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ03/2020 του Δήμου Αποκορώνου.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι εξής οριστικοί πίνακες :

1. Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης
2. Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης
3. Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης
4. Πίνακας Επιλογής Προσωπικού Πλήρους Απασχόλησης
5. Πίνακας Επιλογής Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης

Οριστικοί Πίνακες Επιλογής ... by Δήμος Αποκορώνου