ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οχημάτων

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.