Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού , Σάκων Απορριμμάτων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020 -2021

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμα ΕΔΩ.