Προκήρυξη γενικής υπηρεσίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Το σύνολο των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμα από ΕΔΩ.