ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση του Δήμου Αποκορώνου με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) και πλέον είναι αυτοδύναμος και τεχνικά επαρκής για να ωριμάζει, εντάσσει, συμβασιοποιεί και δημοπρατεί έργα.
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, δήλωσε ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου λόγω μεγάλης μείωσης του τεχνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με το φόρτο εργασιών για την διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της, αδυνατούσε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου, συμπλήρωσης και προσαρμογής των μελετών προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες ώστε να θεωρούνται ώριμες και να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση.
Επιπλέον η ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΤΠΑ, απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε συγκεκριμένα θέματα την οποία δεν διαθέτει υπάρχον τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας.
Συνάψαμε προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΠΑΝ με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες, προκειμένου ο Δήμος Αποκορώνου να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής του ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση “Έργων” στις Προγραμματικές Περιόδους 2014-2020 και 2021-2027.
Τα έργα αυτά, αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής, την προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και εν γένει το όφελος των Δημοτών.
Η υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της , διότι πέρα από την ενίσχυση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου, θα συμβάλει στην ταχεία υλοποίηση σημαντικών έργων που στόχο έχουν τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Τελειώνοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του και δήλωσε ότι πλέον ο Δήμος μπαίνει δυναμικά και με αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά.