ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28ου Δ.Σ. 2020

Ενημέρωση της 24/12/2020: Μετά από συνεννόηση του Προέδρου με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, η ώρα για το συμβούλιο της Τετάρτης άλλαξε και από 11:00  έγινε 16:00.