Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΠΟΥΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμα ΕΔΩ.