1η Ανάρτηση Κτηματογραφικών διαγραμμάτων εφαρμογής σχεδίου πόλεως Καβρού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αποκορώνου, στο Δημαρχείο Αποκορώνου, στις Βρύσες Χανίων, από την Δευτέρα 31/3/2014 μέχρι και την Δευτέρα 14/4/2014

προκειμένου να λάβουν γνώση των αναρτημένων Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων Εφαρμογής της Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως Καβρού του Δήμου Αποκορώνου και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών δηλαδή έως και 14/4/2014.

Βρύσες,  24/ 3 / 2014 - Αριθ. Πρωτ.: 4905