Δελτίο τύπου «Εκτέλεση έργου νεραύλακα στο Νιο Χωριό»


Ο δήμος Αποκορώνου εκτελεί έργο αντικατάστασης Δημοτικού Παλιού Καναλέτου στην περιοχή Ν.Χωριού Δήμου Αποκορώνου με Υπόγειο Σωληνωτό Αγωγό».
Το υπόψη καβαλέτο αποτελεί τμήμα ευρύτερου δικτύου διαμέσου των οποίων μεταφέρεται η οικολογική παροχής της πηγής Πλατάνου στον τελικό αποδέκτη ποταμό Μανταμά.
Ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανακης, ανέφερε ότι σκοπός της εκτέλεσης του υπόψη έργου είναι η διευκόλυνση πρόσβασης στις παρακείμενες ιδιοκτησίες επειδή η υπερύψωση του καναλέτου 1 Μ. περίπου πάνω από το φυσικό έδαφος, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες αυτών δυσχεραίνει την πρόσβαση ( γεωργικών μηχανημάτων κλπ.) στις ιδιοκτησίες τους.
Ειδικότερα το υπόψη έργο περιλαμβάνει:
Την κατασκευή νέου υπόγειου αγωγού, από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, μήκους 239μ, ονομ.διαμετρου DN 315mm.
Την κατασκευή στην αρχή και το πέρας του παραπάνω αγωγού των φρεατίων Φ1 και Φ2, από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ο νέος αγωγός θα τοποθετηθεί κατά μήκος και στην άκρη υφιστάμενης αγροτικής οδού, παράλληλης προς το καναλέτο , σε μικρό βάθος.
Ο αγωγός θα ξεκινά από το νέο φρεάτιο Φ1, το οποίο θα τροφοδοτείται με νερό από το ανάντη τμήμα του καναλέτου, που διατηρείται και θα καταλήγει στο φρεάτιο Φ2 και θα έχει συνεχώς κατερχόμενη κατά μήκος κλίση ώστε να λειτουργεί κατά περίπτωση είτε ως ελευθέρας ροής, είτε ως αγωγός υπό πίεση, ανάλογα με την από ανάντη παροχή τροφοδοσίας του.
Το φρεάτιο Φ2, στο τέρμα του αγωγού ,θα τροφοδοτεί με υπερχείλιση υφιστάμενο σωληνωτό αγωγό προς υφιστάμενο χάνδακα, ο οποίος μεταφέρει την οικολογική παροχή προς τον ποταμό Μανταμά.
Τελειώνοντας ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανακης τόνισε ότι μέσα από τη σύνθεση και τη συνεργασία όλων έρχονται τα θετικά αποτελέσματα. Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των συνδημοτών μακριά από κάθε μορφής μικροσκοπιμότητες που δεν ωφελούν και η κοινωνία απεχθάνεται.