Άρθρα

ΠΑΤΗΜΑ

ΠΑΤΗΜΑ

Το Πάτημα βρίσκεται σε υψόμετρο 238 μέτρων στα νοτιοανατολικά του Αποκόρωνα, χτισμένο σε ένα λόφο με εξαιρετική θέα προς τον Κάστελλο, τον Κόλπο του Αλμυρού και τον κάμπο της Επισκοπής. Η προέλευση της ονομασίας του χωριού δεν είναι γνωστή, αλλά εκτιμάται ότι ιδρύθηκε κατά τη Βενετοκρατία, οπότε και επελέγη ως έδρα φρουράς. Το χωριό αναφέρεται από τον Barozzi το 1577 ως Patima, από τον Καστροφύλακα το 1583 ως Castello et Pattima και από τον Basilicata το 1630 ως Patima. Το χωριό αναφέρεται επίσης στην αιγυπτιακή απογραφή του 1834, σύμφωνα με την οποία είχε 15 χριστιανικές και 2 μουσουλμανικές οικογένειες, ενώ συνδέεται ιστορικά και οικονομικά με τα χωριά Κάστελλο και Κουρνά, για αυτό η ευρύτερη περιοχή είναι γνωστή ως «Κουρνοπατήματα».

Το Πάτημα έγινε θέατρο έντονων συγκρούσεων κατά τις επαναστάσεις του 1821 και του 1866, καθώς λόγω της οχυρής τοποθεσίας του έλεγχε μεγάλο μέρος της περιοχής δυτικά του ποταμού Μουσέλα και τις προσβάσεις προς την Ασή Γωνιά και τη μαδάρα. Σύμφωνα με τον Κριτοβουλίδη, στις 2 Αυγούστου 1821 «τρισχιλίοι περίπου Τούρκοι επετέθησαν κατά των οχυρωμένων Ελλήνων περί το Πάτημα και Κάστελον, χωρία λίαν οχυρά. Πεισματώδης εξηκολούθει εφ’ όλην την ημέραν η μάχη, αλλ’ ενεκαρτέρουν αμφότεροι γενναιοψύχως εις τας θέσεις των. Διό μόλις η νυξ επελθούσα διέλυσε την ισχυράν εκείνην πάλην, καθ’ ην Έλληνες έπεσαν εννέα, εκ δε των πολεμίων εξήκοντα και επληγώθησαν πολλοί», για αυτό και υποχώρησαν στα Δράμια, απ’ όπου κινήθηκαν την επόμενη μέρα προς τα στενά του Αλμυρού (σήμερα Γεωργιούπολη). Κάτι αντίστοιχο συνέβη και το 1866, για αυτό οι Οθωμανοί έχτισαν έναν κουλέ (πύργο) στα δυτικά του χωριού, ώστε να ελέγχουν καλύτερα την περιοχή.

Στη δυτική πλευρά του χωριού βρίσκεται η βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, η οποία χτίστηκε τον 15ο αιώνα και φέρει διπλό θυρεό και οικόσημο, ενώ κοσμείται με αξιόλογες τοιχογραφίες. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου του 17ου αιώνα, λίγο πιο έξω από το χωριό, καθώς και τα ερείπια βενετικών κτιρίων που υπάρχουν διάσπαρτα σε αυτό.

Διοικητικά, το Πάτημα αναφέρεται ως τμήμα του Δήμου Μαθέ το 1881, του Δήμου Γεωργιούπολης το 1900, της κοινότητας Κουρνά το 1925 και της κοινότητας Καστέλλου μετά το 1926. Το 1997 το Πάτημα έγινε μέρος του ανασυσταθέντος Δήμου Γεωργιούπολης, ο οποίος έγινε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αποκορώνου το 2010.

Επιμέλεια & σύνταξη κειμένων: Γιώργος Λιμαντζάκης