Περίληψη Διακηρυξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμα ΕΔΩ.