Περίληψη Διακήρυξης Εξεύρεση διαρροών και αποκατάσταση φθορών δημοτικής οδοποιίας που προέκυψαν από εργασίες αποκατάστασης ζημιών της υδροάρδευσης (Χρήση 2021)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμα ΕΔΩ.