ΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΣ

Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την ανακοίνωση και την απόφαση του Δ.Σ. είναι ελεύθερα διαθέσιμο ΕΔΩ.