Περίληψη Διακήρυξης "Άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κατασκευών-κτιρίων (Χρήση 2021-2022)"

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμα ΕΔΩ.