Διακήρυξη ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για το έτος 2021

Οι οριοθετημένοι χώροι προς παραχώρηση είναι ελεύθερα διαθέσιμοι ΕΔΩ.