^Κορυφή
 • Armeni Η Δημοτική ενότητα Αρμένων...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα: Καλύβες, Αρμένους, Νέο Χωριό, Στύλος, Ραμνή, Καρές, Μαχαιροί. Η μεγαλύτερη επιφάνεια του Δήμου, καλύπτεται από βοσκότοπους και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Κατά τους θερινούς μήνες, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους στις βραβευμένες παραλίες των Καλυβών, του Γλάρου, της Κυανής Ακτής και της Κεράς....
 • Vamos Η Δημοτική ενότητα Βάμου...
  ...περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα: Βάμου, Γαβαλοχωρίου, Κάινας, Κεφαλά, Ξηροστερνίου, Πλάκας, Σελλίων, Καλαμίτσι Αλεξάνδρου και Κόκκινου Χωριού. Είναι ημιορεινή περιοχή με ποικιλόμορφο και ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η τοπική δασώδης και θαμνώδης βλάστηση αλλά χαρακτηρίζεται και από την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της. Υπήρξε στο παρελθόν πρωτεόυσα του Δήμου καί φιλοξενεί το Κέντρο Υγείας και Δικαστήριο.
 • Georgioupolis Η δημοτική ενότητα Γεωργιούπολης..
  ... με βουνό και κάμπο, ποταμούς, λίμνη και θάλασσα, άγρια φύση και καλλιεργήσιμη γη. Τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, οικισμοί που διατηρούν το παραδοσιακό Κρητικό στοιχείο, αλλά και οικιστικές ζώνες με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, νυχτερινή ζωή, σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στόν τουρισμό.Μαθές, Καβρός, Κουρνάς, Κάστελλος, Φυλακή, Πάτημα, Δράμια, Εξώπολη και Καλαμίτσι Αμυγδάλου είναι τα χωριά της ενότητας αυτής.
 • Krionerida Η Δημοτική ενότητα Κρυονερίδας..
  ...αποτελείται από τις Βρύσες, την Μάζα, τον Αλίκαμπο, τον Εμπρόσνερο, τον Βαφέ και το Νίππος, ορεινά και ημιορεινά χωριά της ρίζας των Λευκών Ορέων. Τα χωριά αυτά χαρακτηρίζονται για τη φιλοξενία των κατοίκων τους, την διατήρηση της Κρητικής παράδοσης, ενώ κύρια ασχολία τους, είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Η Δ. ενότητα Κρυονερίδας, καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της επαρχίας Αποκορώνου και συνορεύει την Δήμο Σφακίων από νότια.
 • Fres Η Δημοτική ενότητα Φρε...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα του Φρε, Μελιδονίου, Παιδοχωρίου, Πεμονίων και Τζιτζιφέ. Βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Το έδαφος είναι ημιορεινό, παράγει άριστο λάδι, κρασί και εξαίρετα κτηνοτροφικά προϊόντα. Υπάρχουν 4 παραδοσιακά τυροκομεία που αξιοποιούν το γάλα της περιοχής και παράγουν άριστη γραβιέρα, ανθότυρους και μυζήθρα. Δύο βιοτεχνίες με παραδοσιακά έπιπλα, και πέντε Ελαιουργεία δίνουν ζωή στον τόπο διατηρώντας την παράδοση.
 • Asi Gonia Η Αση Γωνιά ..
  ...είναι ένα ορεινό χωριό του Δήμου με μεγάλη ιστορία, χωριό κτηνοτρόφων με 700 κατοίκους περίπου, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς. Στην Αση Γωνιά γιορτάζει στις 23 Απριλίου ο Αγιος Γεώργιος ο Γαλατάς. Είναι η κεντρική εκκλησία στην πλατεία του χωριού και τη μέρα της γιορτής του Αγίου οι κτηνοτρόφοι κατεβάζουν τα πρόβατα από τα βουνά στην εκκλησία, τα αρμέγουν και μοιράζουν το γάλα στους παρευρισκόμενους. Σίγουρα μια πολύ ασυνήθιστη γιορτή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006 «Κώδικας δήμων και κοινοτήτων»

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 & 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 87/ Α΄/2007).

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 με την οποία προστέθηκε περίπτωση και στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 η οποία έχει ως εξής: «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/τ.Α/2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις»,σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 υπάγεται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 55/98.

 6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-04-2012) & την υπ΄ αριθμ. 37/2012 εγκ., του Υπ. Εσωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή του.

 7. Την υπ΄ αριθμ. 53/2015 (ΑΔΑ: 6ΟΝΖΩΨΤ-59Ο) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου περί τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 και την πρόσληψη τριών (3) χειριστών μηχανημάτων έργων για διάστημα δύο (2) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 460/2-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΩΘ7ΟΡ1Θ-ΠΝΦ) Απόφαση του Γ.Γ Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης
  8. Την υπ' αριθμ. 2558/9-03-2015 (ΑΔΑ: 7ΘΦΔΩΨΤ-Ξ4Π) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας
  9. Το γεγονός ότι μόνο ένας υποψήφιος κατέθεσε δικαιολογητικά για την πρόσληψή του
  10. Την υπ' αριθμ. 30/2015 απόφαση του Δημάρχου Αποκορώνου (αριθμ. Πρωτ. 3238/20-03-2015 – ΑΔΑ:ΩΜΠΓΩΨΤ- ΞΔΛ) για την πρόσληψη του μοναδικού ενδιαφερόμενου υποψηφίου

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκαίων εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου σε όλη την έκταση του Δήμου με προτεραιότητα στο ορεινό δίκτυο που έχει υποστεί και τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι κάτοικοι που υπέστησαν ζημιές στην κύρια κατοικία τους και στην οικοσκευή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου 2019, μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 27/2/2019 έως και την Παρασκευή 15/03/2019, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αποκορώνου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2825 3 40321, καθημερινά 08:00 – 15:00.

ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ (ή Νέο Χωριό)

ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ (ή Νέο Χωριό)

Το Νιό Χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 52 μέτρων στο νότιο τμήμα της κοιλάδας του Κοιλιάρη, κοντά στο σημείο όπου τα υψώματα του Βάμου συναντούν τους πρόποδες των Λευκών Ορέων, πάνω από τα χωριά Πρόβαρμα και Μαχαιροί. Παρότι το όνομά του υποδεικνύει ότι είναι σχετικά «νέο» χωριό, αναφέρεται σε απογραφή του Barozzi το 1577 ως Neoghorio Psichro (Ψυχρό είναι η παλιά ονομασία του Αποκόρωνα), του Καστροφύλακα το 1583 ως Neo Corio και του Basilicata το 1630 ως Neo Choriò. Μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς, το Νιό Χωριό έγινε έδρα φρουράς των γενιτσάρων (yeniçeri), καθώς χάρη στη στρατηγική του θέση μπορούσαν να ελέγχουν μεγάλο μέρος της κοιλάδας του Κοιλιάρη, αλλά και τις διαβάσεις προς τα νότια και τον υπόλοιπο Αποκόρωνα. Μετά την διάλυση του τάγματος από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ το 1826 το χωριό έγινε βακουφικό, δηλαδή ιδιοκτησία κοινωφελούς ιδρύματος (vakıf) κάποιου τζαμιού της πόλης των Χανίων. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή απογραφή του 1834, στο Νιό Χωριό κατοικούσαν 50 χριστιανικές και 3 μουσουλμανικές οικογένειες.

Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται η εκκλησία του Αποστόλου Θωμά, μπροστά από την οποία υπάρχει μνημείο για τους ντόπιους πεσόντες στους εθνικούς αγώνες, ενώ παραδίπλα υπάρχει ένα πηγάδι και ένας γέρικος πλάτανος. Στην πάνω γειτονιά σώζεται ένα ενδιαφέρον συγκρότημα φεουδαρχικής κατοικίας, το οποίο χτίστηκε κατά την ύστερη Βενετοκρατία, αλλά έχει προσθήκες και από την Τουρκοκρατία. Το συγκρότημα αυτό είναι γνωστό ως «σπίτια των Σαρήδων» και αποτελείται από μια έπαυλη, ένα ελαιοτριβείο (φάμπρικα), στάβλους και αποθήκες. Ένα άλλο αξιόλογο μνημείο του χωριού είναι ο κουλές, ένας οθωμανικός πύργος που χτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1860 σε ένα ύψωμα στα νότια του χωριού, προκειμένου οι Οθωμανοί να παγιώσουν τον έλεγχό τους στην περιοχή. Σε μικρή απόσταση από τον Κουλέ υπήρχε το «Κουλεδάκι», ένα δεύτερο οχυρό κτίσμα όπου λέγεται ότι κατοικούσε ο διοικητής της φρουράς, ενώ μεταξύ των δύο υπήρχε μια μεγάλη στέρνα, η οποία σώζεται έως σήμερα με κάποιες επεμβάσεις.

Διοικητικά, το Νιό Χωριό αναφέρεται ως μέρος του Δήμου Αρμένων το 1881 μαζί με τα χωριά Κατσουφρυανά και Μανουδιανά, μέρος του ίδιου δήμου το 1900, έδρα ομώνυμου αγροτικού δήμου το 1920, και αυτοτελής κοινότητα μετά το 1925, η οποία έγινε ξανά μέρος του Δήμου Αρμένων το 1997, έως ότου αυτός έγινε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αποκορώνου το 2010.

Επιμέλεια & σύνταξη κειμένων: Γιώργος Λιμαντζάκης

Υποκατηγορίες

 • Υπηρεσίες
 • Μνημεία - Αξιοθέατα
 • Διοίκηση

  ...

 • Δ. Ενότητες
 • Πολιτιστικά
 • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
 • Ενημέρωση
 • Ψηφίσματα Δ.Σ.
 • Αρχείο Ανακοινώσεων
 • Κοινωφελής Επιχείρηση

  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου

 • Παιδικός Σταθμός Βάμου
 • Κέντρο Κοινότητας
 • IEK

  Δημόσιο ΙΕΚ Αποκορώνου

  Καβρός Αποκορώνου
  Τ.Κ. 73007
  Τηλ: 2825061460
  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  web:iek-apokor.chan.sch.gr/

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι η προώθηση της δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης (ν. 3852/2010).

   

  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του. Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της.

   

  Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 266 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από όλους τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Το αρμόδιο κάθε φορά Υπουργείο με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εκδίδει δίνει κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α' βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π.

   

  Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.

   

  (Πηγή: ΕΕΤΑΑ ΑΕ, "Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων - Έκδοση 1η", Σεπτέμβριος 2011)

 • Ζωοφιλικές Δράσεις

  Σε συνέχεια των δράσεων για την φροντίδα και αποκατάσταση των αδέσποτων ζώων που εγκαταλείπονται στα όρια του, ο Δήμος Αποκορώνου δημιούργησε μια βάση δεδομένων, όπου θα αναρτώνται οι φωτογραφίες και τα χαρακτηριστικά των αδέσποτων ζώων που σημαίνονται, εμβολιάζονται και στειρώνονται (φύλο, ηλικία, κλπ) υπό την αιγίδα του Δήμου, ούτως ώστε να είναι δυνατόν, κάθε ενδιαφερόμενος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, να απευθύνεται στην βάση αυτή για να επιλέξει ζώο προς υιοθεσία.

  Η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια πράξη ευθύνης και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή Αποκορώνου.

  Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι κηδεμόνες θα ενημερώνονται για τα δικαιώματα των ζώων και για τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτά, προκειμένου τα ζώα που φεύγουν από τον δρόμο να αποκαθίστανται σε οικογένειες που θα τα αντιμετωπίσουν με σεβασμό, και για να πάψει ο φαύλος κύκλος της εγκατάλειψης, με την μετάθεση της ευθύνης ενός ζώου από τον κηδεμόνα προς την τοπική κοινότητα και το Δήμο.

  Η υπευθυνότητα των κηδεμόνων όσον αφορά τα κατοικίδια ζώα, είναι η πηγή της λύσης για την εξάλειψη του φαινομένου των αδέσποτων ζώων.

 • Συγχρηματοδοτούμενες πράξεις


Facebook twitter youtube