Άρθρα

tips for writing a scholarship essay

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Βρύσες 24/09/2014
Αριθ. Πρωτ.-15949-
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Δ/νση : Βρύσες Χανίων
Τ.Κ 730 07
Τηλ. :2825340319
Fax :2825051211
E-Mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληρ. Θ. Αναγνωστάκης
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝEΡΓΑΤΗ
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) "Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων"
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"
3. Την 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των
Περιφερειών και Δήμων της Χώρας".
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αποκορώνου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2104/τ.Β/09-07-2012
5. Την ανάγκη πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για την κάλυψη
αναγκών σε Τεχνικά θέματα
ΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης
ειδικού συνεργάτη σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης του τοπικού φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,διαχείρισης Τεχνικών μελετών και
συντονισμός της εκπόνησης των αναπτυξιακών και επιχειρησιακών προγραμμάτων του
Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες θα πρέπει να καταθέσουν:
Α) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Β) Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής,
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του Ν. 3584/2007.
Δ) Βιογραφικό και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή και
επαγγελματική τους εμπειρία. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά
το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά
το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
Η πλήρωση της θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του Δημάρχου,
κατάλληλο.
Ο Ειδικός Συνεργάτης που θα καταλάβει τη θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη
θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντά του και τα
υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα
κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών από την παρούσα δημοσίευση-γνωστοποίηση, στο
Πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή να αποσταλούν δια
συστημένης επιστολής (Δ/νση: Βρύσες, Αποκορώνου, Τ.Κ. 73007).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

Κατεβάστε τν προκύρηξη από pay someone to write my research paper