http://apokoronas.gov.gr/eassy-help

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου
αφού έλαβε υπόψη

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)

Την 101/2014 (ΑΔΑ:6Ρ5ΒΩΨΤ-ΞΒΣ) Απόφαση του Δημάρχου για “Ορισμός Αντιδημάρχων &
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του” όπως έχει τροποποιηθεί με την 37/2015.

Την 68/2015 (ΑΔΑ:Ψ41ΩΩΨΤ-Λ7Δ) Απόφαση του Δημάρχου για “Αποδοχή παραίτησης
Αντιδημάρχου”
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της 101/2014 απόφασης Δημάρχου για “Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του” ως προς την παράγραφο Γ ́ η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
Γ.
Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαυρούλη Παναγιώτη του
Γεωργίου, με θητεία εως τη λήξη της θητείας των Αντιδημάρχων, δηλαδή από 17/07/2015 έως
28/02/2017, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Αρμόδιος για θέματα οργάνωσης και διαχείρισης αιγιαλών, παραλιών, γαλάζιων σημαιών, κλπ
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δ ημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως :
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα.
2) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα.
3) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιουπόλεως.
4) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των
τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας
Γεωργιουπόλεως6) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως
7) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων
8) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της
αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής
ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
Κατά τα λοιπά οι 101/2014 (ΑΔΑ: 6Π5ΒΩΨΤ-ΞΒΣ) & 37/2015 (ΑΔΑ: 67ΕΘΩΨΤ-ΘΡΓ) αποφάσεις μας
εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.
2. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ