Άρθρα

examples of dissertation topics

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων (5 οδηγών απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 1 χειριστή μηχανημάτων έργων, 6 εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, 8 εργατών αποκομιδής απορριμμάτων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης για συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης 2 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 15/03/2018 ημέρα Πέμπτη και διαρκεί έως και Πέμπτη 22/03/2018.

Η αναλυτική ανακοίνωση με τα παραρτήματα της και τα έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους ΕΔΩ.