Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Όπως έχουν οριστεί με την Απόφαση 365/2023 του Δημάρχου Αποκορώνου και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση 20/2024 (με θητεία από 1/1/2024 μέχρι 30/6/2026)

Αποστολάκης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος με κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως (σε συνεργασία με τη Δημοτική Σύμβουλο Τσιλεδάκη Μαρία).

Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αποκορώνου σε συνεργασία έως 30.6.2024 με τη Δημοτική Σύμβουλο Σουχλάκη Αργυρώ.

Τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αποκορώνου.


Καυκαλά Αργυρώ

Αντιδήμαρχος με κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας (σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πιπεράκη Ευάγγελο).

Τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αποκορώνου.


Παΐζης Νικήτας

Αντιδήμαρχος με κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Βάμου (σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σταυρουλάκη Σταύρο).

Τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αποκορώνου.


Βλαχάκης Πέτρος

Αντιδήμαρχος με κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων (σε συνεργασία με τον Δημοτικό Σύμβουλο Καστρινάκη Εμμανουήλ).

Τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αποκορώνου.


Κουκουράκης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος με κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φρε (σε συνεργασία με τον Δήμαρχο).

Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σε συνεργασία με τη Δημοτική Σύμβουλο Σουχλάκη Αργυρώ έως 30.06.2024.

Αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αποκορώνου.


Γυπαράκης Γεώργιος

Αντιδήμαρχος με:

(α) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς (σε συνεργασία με το Δήμαρχο).

(β) Καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες εποπτείας της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης (συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, των αντλιοστασίων και τη
διαχείριση του νερού) και τη διεύθυνση λειτουργίας (συντήρηση και διαχείριση) του μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Καλυβών.

(γ) Καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τον Δημοτικό Σύμβουλο Καστρινάκη Εμμανουήλ.

Αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αποκορώνου.


Πιπεράκης Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος με καθ’ ύλην αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος (την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων, αρμόδιος για θέματα οργάνωσης και διαχείρισης αιγιαλών, παραλιών, γαλάζιων σημαιών, κλπ.)

Αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αποκορώνου.


Μπενάκη Αργυρώ

Αντιδήμαρχος με καθ’ ύλην αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη Δημοτική Σύμβουλο Νιολάκη Νίκη.

Από κοινού με τον Δήμαρχο την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των
λειτουργιών της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Έχει την ευθύνη πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία και με τη δημοτική σύμβουλο Σουχλάκη Αργυρώ.

Αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αποκορώνου.


Σταυρουλάκης Σταύρος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος (με καθήκοντα Αντιδημάρχου) με αρμοδιότητα για θέματα ανάπτυξης και προγραμματισμού και ιδίως: τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας), τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης, μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου, δράσεις για αδέσποτα ζώα και ζώων συντροφιάς, χωροταξικός σχεδιασμός και δημοτική περιουσία).


Σουχλάκη Αργυρώ

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος (με καθήκοντα Αντιδημάρχου) με αρμοδιότητα για θέματα αθλητισμού και νεολαίας καθώς και για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου (το τελευταίο σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Μπενάκη Αργυρώ).


Καστρινάκης Εμμανουήλ

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορίου καθώς και για θέματα Πολιτικής Προστασίας (σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Γυπαράκη Γεώργιο).


Αθητάκης Ιωάννης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλο για θέματα τεχνικών έργων (εκτός ύδρευσης και αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (σε συνεργασία με τον Δήμαρχο).


This site is registered on wpml.org as a development site.