Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Δήμοσιο Ι.Ε.Κ Αποκορώνου

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αποκορώνου λειτουργεί στον Καβρό Αποκορώνου (στεγάζεται στο εκεί δημοτικό κατάστημα) από το 2015 διαμορφώνοντας μαζί με τοπικούς Φορείς, προτάσεις για λειτουργία νέων ειδικοτήτων, καλύπτοντας κενά και προσφέροντας νέες ευκαιρίες, ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ συγχρόνως δίνει δυνατότητες πρακτικής άσκησης σε τοπικές εταιρείες, επιχειρήσεις και φορείς και μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των καταρτιζομένων, προσφέροντάς τους γνώσεις και εφόδια.
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη τυπική εκπαίδευση. Ως μη τυπική εκπαίδευση θεωρείται η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση εθνικώς αναγνωρισμένων τυπικών προσόντων.
Την εποπτεία των δημοσίων ΙΕΚ έχει η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν) που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχει ως αποστολή  της, να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της διά βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή του.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δημοσίου ΙΕΚ Αποκορώνου (σύνδεση με https://iek-apokor.chan.sch.gr/)

This site is registered on wpml.org as a development site.