Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Υπογραφή 2 ακόμα συμβάσεων για την κατασκευή του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου”

12 Ιουλίου, 2023 3:21 ΜΜ

Υπογράφηκαν σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, στο Δημαρχείο Αποκορώνου στις Βρύσες, δυο ακόμα συμβάσεις που αφορούν την κατασκευή του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου.

Η μία σύμβαση προϋπολογισμού 70.002,96€ αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες καταδυτικού συνεργείου για την εγκατάσταση φωτοσήμανσης και οικολογικού αγκυροβολίου στο Καταδυτικό Πάρκο Δ. Αποκορώνου»,
ενώ η δεύτερη σύμβαση προϋπολογισμού 199.144,00€ αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»
Οι συμβάσεις υπογράφηκαν παρουσία της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών Ευαγγελίας Καστρινάκη, του Αντιδημάρχου κ. Σταυρουλάκη Σταύρου, του επιστημονικού Συμβούλου του τεχνοβλαστού ΕΛΚΕΘΕ Δρ. Κωνσταντίνου Ντούνα

μεταξύ του Δημάρχου Αποκορώνου Χαραλαμπού Κουκιανάκη και αντίστοιχα των αναδόχων:
α) του Πολιτικού Μηχανικού  Γιακουμιδάκη Ιωάννη και
β) της Διευθύνουσας Συμβούλου της αναδόχου εταιρείας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ Ι.Κ.Ε. (τεχνοβλαστός του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών) και ερευνήτριας του ΕΛΚΕΘΕ Δρ. Γιολάντας Κουλούρη.
Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, η πρώτη σύμβαση αφορά την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγκυροβολίου του Καταδυτικού Πάρκου, το οποίο στην επιφάνεια της θάλασσας συνίσταται από πέντε (5) στοιχεία πρόσδεσης (πλωτήρες) σκαφών. Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των πάσης φύσεως υλικών και εξαρτημάτων που θα απαιτηθούν για την ασφαλή πρόσδεση και παραμονή των σκαφών των επισκεπτών του Πάρκου. Πέραν αυτού αντικείμενο της σύμβασης είναι και η προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοσημαντήρων οριοθέτησης του Καταδυτικού Πάρκου, περιλαμβανομένων των στοιχείων αγκύρωσής τους στον πυθμένα. Για την υλοποίηση της σύμβασης, προβλέπεται η συμβολή συνεργείου δυτών το οποίο θα εκτελέσει τις εργασίες αγκύρωσης στον πυθμένα του καταδυτικού πάρκου.
Ενώ το  αντικείμενο της δεύτερης σύμβασης αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση των βασικών στοιχείων επίσκεψης του Καταδυτικού Πάρκου Δήμου Αποκορώνου, ήτοι τριάντα Επτά (37) κύριων μονάδων τεχνητών ενδιαιτημάτων (υφάλων) προς εγκατάστασή τους στη χωροθετημένη περιοχή του Καταδυτικού Πάρκου  εκ των οποίων προσδιορίζονται οι επί μέρους καταδυτικές διαδρομές. Τα ανωτέρω περιγραφόμενα τεχνητά ενδιαιτήματα κατασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τεχνολογία του ΕΛΚΕΘΕ, κατοχυρωμένη με Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω τεχνολογία φέρει πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους φορείς. Οι εν λόγω ύφαλοι εγκαθίστανται σε υποδομές καταδυτικής αναψυχής, αναβαθμίζοντας αισθητικά το ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύστημα και ενισχύοντας την βιοποικιλότητα. Η αρχή λειτουργίας των τεχνητών ενδιαιτημάτων βασίζεται στην κατασκευή μονάδων οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν εντός θαλασσίων περιοχών με αυξημένο καταδυτικό ενδιαφέρον, δρώντας συμπληρωματικά με το υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον. Έτσι περαιτέρω, σε περιπτώσεις περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων καταδυτικών προορισμών, η εγκατάσταση των εν λόγω υφάλων συνεισφέρει στην αναβάθμιση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Το έργο υπενθυμίζουμε ότι χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης  και μετά από μακροχρόνιες και πολυεπίπεδες προσπάθειες της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου Αποκορώνου υλοποιείται.

This site is registered on wpml.org as a development site.