Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Δημοτική Επιτροπή

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1.1.2024, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων αντικαθιστά η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες τους.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Αποκορώνου όπως έχουν επιλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου, με την με αριθμό 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΖΗΑΩΨΤ-Θ3Χ) απόφασή του, είναι:

Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Κουκιανάκης Χαράλαμπος.

Τακτικά μέλη:

1. Αποστολάκης Ιωάννης του Ηρακλή
2. Βλαχάκης Πέτρος του Πέτρου
3. Καυκαλά-Παλιουδάκη Αργυρώ του Παύλου
4. Παϊζης Νικήτας του Εμμανουήλ
5. Κουκλινός Ανδρέας του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
6. Γύπαρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γυπαράκης Γεώργιος του Ανδρέα
2. Κουκουράκης Ιωάννης του Στυλιανού
3. Πιπεράκης Ευάγγελος του Αρτέμιου
4. Μπενάκη Αργυρώ του Ιωάννη
5. Ορφανουδάκη Αθηνά του Κωνσταντίνου
6. Βοτζάκης Παύλος του Νικολάου
7. Μελισσάκης Νικήτας του Στυλιανού

This site is registered on wpml.org as a development site.