Γραμματεία-Πρωτόκολλο: 2825340300, info@apokoronas.gov.gr

Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου”

1 Δεκεμβρίου, 2023 1:53 ΜΜ

Σε συνέχεια συντονισμένων και εμπρόθεσμων ενεργειών του Δήμου Αποκορώνου στην με αρ.πρωτ.3390/4.7.23 όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ.3961/3.8.23 πρόσκληση της ΕΥΔ του προγράμματος “Κρήτη” με τίτλο «Δράση 4.11.2 – Κέντρα Κοινότητας (συνεχιζόμενες δομές)»  και την με αριθ. Πρωτ. 6237/28.11.23 απόφαση του Περιφερειάρχη, ανακοινώνουμε ότι:
Εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου” στο Πρόγραμμα “Κρήτη 2021-2027”, με συνολικό κόστος δαπάνης πράξης 198.251,00 Ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αποκορώνου, το οποίο ως γνωστόν στεγάζεται στο  δημαρχείο στις Βρύσες και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
    1. Υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών.
    2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
    3. Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
    4. Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα-κατοίκους του δήμου Αποκορώνου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα, κοινωφελείς επιχειρήσεις κλπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας είναι στελεχωμένο με προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες , και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Αποκόρωνα αλλά και του γειτονικού δήμου Σφακίων που δεν διαθέτει Κέντρο Κοινότητας.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών, και ειδικότερα των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται είτε αυτά είναι τοπικά είτε αυτά είναι εθνικά ή ευρωπαϊκά. Ο Δήμος Αποκορώνου έχει προχωρήσει εδώ και αρκετά χρόνια στη σύσταση και λειτουργία δομής ΚΚ, στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Κρήτης ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου  Εθνικού Μηχανισμού, που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

This site is registered on wpml.org as a development site.